Skip to main content
Close Menu

Friese Milieufederatie

Begunstigden: Algemeen publiek, Dieren, Natuurgebieden, Wildlife

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het bevorderen van de bescherming, instandhouding en verbetering van natuur, milieu en landschap in de provincie Frysl‚n en verder alles wat daarmee verband houdt, in de meest ruime zin.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Concrete resultaten 2012:
? Meer dan duizend Friezen doen mee aan de enquÍte voor het bepalen van de Ecologische Voetafdruk.
? Uit de Ecologische Voetafdruk blijkt dat de voetafdruk van de Friezen in 2012 iets gestegen is, maar lager is dan de voetafdruk in 2009.
? Eerste Friese Big Jump. Op 8 juli 2012 springen 25 mensen bij Lemmer in het water om aandacht te vragen voor schoon water.
? Het Jongerenpanel Duurzaam Frysl‚n telt meer dan 20 jongeren en adviseert de provincie o.a. over windenergie en weidevogels.
? De FMF is ťťn van de initiatiefnemers van het burgerinitiatief Kening fan ?e Greide dat met muziek en poŽzie opkomt voor de weidevogels.
? Meer dan 1.400 bezoekers genieten op 27 oktober van de 30 Nacht van de Nachtactiviteiten in Frysl‚n.
? Samen met provincie, gemeente Leeuwarden, Omrin en Wetsus presenteert FMF het boek ?Groene energie in Frysl‚n: Natuurlijk!?
? Eerste Oars Ite foodiebag geÔntroduceerd bij restaurant Eindeloos in Leeuwarden.
? Bijdrage geleverd aan realisering Elfstedenvaarroute. De natuur profiteert van de aanleg van deze populaire vaarroute.
? Jongeren werken mee aan de jubileumkrant Grrroen van de FMF die huis-aan-huis in Frysl‚n verspreid is.
? Receptenboek met lekkere recepten zonder vlees gepresenteerd.
? Campagne Fair Fibers gelanceerd met het onthullen van twee textielcontainers op de stoep van het Provinciehuis in Leeuwarden. De containers gaan op reis door de provincie.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het op landelijk en regionaal niveau beÔnvloeden van overheidsbeleid met betrekking tot natuur en milieu, het adviseren van bedrijven, particulieren en natuur - en milieugroeperingen, het geven van voorlichting en bieden van educatie en het signaleren/anticiperen van/op ontwikkelingen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.