Skip to main content
Close Menu

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Begunstigden: Algemeen publiek, Milieu, Natuurgebieden

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel het behartigen van belangen met betrekking tot het beschermen, beheren, verbeteren en verrijken van milieu, natuur en landschap in en rond de provincie Zuid-Holland, dit in de meest ruime zin.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behaalde resultaten kunnen gevonden worden in het jaarverslag en/of de jaarrekening van stichting Milieufederatie Zuid-Holland.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het toetsen van voorstellen van (lokale) overheidsorganen, het stimuleren van duurzaam ondernemen en van intensief en meervoudig ruimtegebruik, het inpassen van woon- en werkgebieden in het Zuid-Hollands landschap, studies naar het gebruik van duurzame energie, het onder de aandacht brengen van de natuur en cultuur van het Zuid-Hollands Landschap.

Beleidsplan

Het activiteitenplan 2014 vindt u op onze website www.milieufederatie.nl.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.