Skip to main content
Close Menu

IUCN NL

Begunstigden: Dieren, Gemeenschappen, Milieu, Natuurgebieden, Wildlife

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het beÔnvloeden, aanmoedigen en bijstaan van samenlevingen over de hele wereld om de integriteit en de diversiteit van de natuur te behouden en ervoor te zorgen dat het gebruik van natuurlijke hulpbronnen op een eerlijke en ecologisch duurzame wijze plaatsvindt.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2012 had IUCN NL negen lopende programma's met activiteiten in meer dan 20 landen. Enkele resultaten uit deze programma's:

- Betere bescherming van de landrechten van de lokale bevolking in Zuidoost-AziŽ, dankzij de oprichting van een dispute settlement facility over palmolieplantages.
- Succesvolle introductie van biologische teelt van rode pepers in Benin. Dit levert niet alleen meer inkomsten op voor lokale boeren, maar doordat er geen pesticiden worden gebruikt, krijgt het omringende bos de kans zich te herstellen.
- Toekenning van een veertigjarige vergunning voor het veiligstellen van een corridor tussen twee belangrijke beschermde gebieden in de Peruaanse Yungas. Het behoud van dit gebied is cruciaal voor het voortbestaan van allerlei diersoorten en voor de watervoorziening van boeren en steden in de omgeving.
- Ontwikkeling van een helpdesk voor bedrijven, die hen gratis adviseert over hoe zij kansen door inzet op biodiversiteit en ecosystemen kunnen verzilveren en hoe zij risico?s door verlies hiervan kunnen adresseren.
- Aankoop van ruim 3.500 hectare natuur in Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Peru en Myanmar. Hierdoor krijgen onder andere bedreigde kikkers, slangen en vogels meer leefgebied.

Meer resultaten vindt u in ons jaarverslag en op www.iucn.nl

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

IUCN NL is de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), 's werelds oudste en grootste unie van natuurorganisaties. IUCN stelt jaarlijks de Rode Lijst van bedreigde soorten op en heeft als enige natuurbeschermer de status van ambassadeur bij de Verenigde Naties. Binnen de internationale IUCN-koepel werkt IUCN NL met groene organisaties, bedrijven, overheden en wetenschappers aan wereldwijd behoud van natuur als basis van de economie en maatschappelijk welzijn. De activiteiten van IUCN NL richten zich op drie thema's: groene internationale samenwerking, vergroening van het bedrijfsleven en het herstel en behoud van natuur. IUCN telt momenteel 39 lidorganisaties in Nederland.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.