Skip to main content
Close Menu

Zeeuwse Milieufederatie

Begunstigden: Algemeen publiek, Dieren, Milieu, Natuurgebieden, Oceanen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De ZMf zet zich in voor een duurzame, gezonde Zeeuwse toekomst en werkt, samen met haar achterban, aan een schoon milieu, een rijke natuur en een mooi landschap in Zeeland.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Instandhouding en versterking van de natuur, het terugbrengen van het energiegebruik, het tegengaan van milieuvervuiling en geluidsoverlast, het verbeteren van landschap en landschapsgenot, inpassing van landbouw in het hedendaagse landschap, aandacht voor integraal waterbeheer.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.