Skip to main content
Close Menu

Natuur en Milieu Overijssel

Begunstigden: Gemeenschappen, Kinderen, Milieu, Natuurgebieden, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Samen met partners werkt Natuur en Milieu Overijssel aan een mooi en duurzaam Overijssel. Een provincie waar we duurzaam wonen en werken, zodat de bewoners van Overijssel nu en later kunnen genieten van een gezonde leefomgeving.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

∑ Natura2000 vogelkijkdag: kwamen 200 mensen op af.
∑ Eerste nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd met Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en Natuurmonumenten.
∑ Buurtenergie Zwolle: 5 Zwolse wijken actief en 1 groep van 325 deelnemers aan de slag met zonnepanelen.
∑ Lesproject Jongleren waterbeheren samen met provincies Groningen en Drenthe.
∑ Samen met groot aantal partners minor Social Green ontwikkeld: eerste 28 leerlingen hebben deze dit jaar gevolgd.
∑ Nacht van de Nacht leverde veel activiteiten (33), bezoekers (3.000) en publiciteit op.
∑ Met groot aantal organisaties en mensen input geleverd voor de nieuwe Kaderrichtlijn water.
∑ Diverse succesvolle publieksacties in verband met provinciale herijkingsplannen EHS.
∑ Publieksactie Wereldnatuurdag: insectenkoekjes uitgedeeld op 5 treinstations.
∑ Activiteiten in kader van De Dag van de Duurzaamheid, waaronder voorleesactie van wethouders in dertien gemeenten en een MVOLoont-bijeenkomst voor ondernemers.
∑ Servicepunt Hier opgewekt opgericht voor lokale energie-initiatieven en daarbij 2 kennissessies georganiseerd.
∑ Expeditie uiterwaard lesprogramma over waterveiligheid 5 klassen van 25 kinderen, en 2 publieksactivieiten met 48 kinderen.
∑ Rondetafelgesprekken georganiseerd in Zwolle en Enschede over energiebesparing in de sociale woningbouw.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

∑ Advisering en beleidsbeÔnvloeding door het beleid van overheden kritisch te volgen en alternatieven aan te dragen. Dit doen we zoveel mogelijk in afstemming met onze lokale groepen.
∑ Identificeren en faciliteren van particuliere initiatieven.
∑ InitiŽren van leernetwerken rondom urgente maatschappelijke thema?s.
∑ Samenwerken met en ondersteunen van bekende en nieuwe vrijwilligers(groepen).
∑ Communicatie en educatie voor duurzame ontwikkeling.
∑ Projectontwikkeling en uitvoering samen met partners op het gebied van duurzaamheid en landschap.
∑ Publieksacties in het verlengde van onze missie.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.