Skip to main content
Close Menu

El Fuego

Begunstigden: Kinderen, Minima, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het verwerven van financiŽle steun voor lopende en nieuwe projecten, gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstmogelijkheden van straat- en weeskinderen.
Het bieden van financiŽle ondersteuning aan lokale projecten waardoor er kan worden voorzien in de primaire levensbehoeften en educatie van straat- en weeskinderen.
Het realiseren van educatie in de breedste zin van het woord waarmee de kans op een goed toekomstperspectief voor de lokale bevolking kan worden verbeterd.
Het bieden van zorg op maat middels het uitzenden van bestuursleden en/of vrijwilligers van de stichting die ter plaatse projecten kunnen begeleiden of voor een bepaalde tijd werken aan een project dat geselecteerd is door de stichting.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Project Cusco vanaf 2006 tot heden:
2006: Reorganisatie kindertehuis;
2006-heden: bijlessen, voedselsuppletie en geneesmiddelen voor 55 - 60 tehuis-/weeskinderen.

Project Comedor El Fuego: Inrichten Comedor (huiskamerrestaurant) vanaf 2008 tot heden: Opleiding zes werkeloze vrouwen tot kokkinnen/managers. Dagelijkse maaltijd voor 120 kinderen.
M.i.v. 2013: versnelling verzelfstandiging.

Diverse kleine projecten bij Comedor:
*) matrassenproject (2011),
*) tandartsenproject (2012, 2014),
*) aardappelschilproject (2011-2013).
Meer informatie vindt u in het jaarverslag.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het aanbieden van aanvullend onderwijs, het verzorgen van gezonde maaltijden en het herinrichten van scholen en tehuizen. Behalve regelmaat, hygiŽne en gezonde voeding zijn sport en spel ook belangrijke aandachtspunten.

Beleidsplan

Komende jaren richt de stichting zich op:
- Project Comedor Ayacucho: verdergaande verzelfstandiging lokaal restaurant en inkoop van maaltijden voor (straat)kinderen uit armoedegezinnen;
- Onderwijsprogramma Cusco: voortzetting bestaande programma; onderzoek inzet/toepassing therapeutische hulp (bijv. logopedie, fysiotherapie, psycho-/traumatherapie voor enkele kinderen; onderzoek naar kinderopvang o.a. voor tienermoeders;
- Uitvoering kleine projecten tandheelkundige hulp i.s.m. andere hulporganisatie (vrijwillige Peruaanse tandartsen).

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.