Skip to main content
Close Menu

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het bevorderen dat zoveel mogelijk inwoners van Nederland naar eigen keuze op verantwoorde wijze sport kunnen beoefenen, danwel daarbij betrokken kunnen zijn.
Het uitdragen van de betekenis van de sport voor de maatschappij.
Het bundelen en behartigen van de belangen van de Nederlandse sport, in het bijzonder van haar leden.
Het uitdragen en bevorderen van de Olympische Beweging en haar doelstellingen in overeenstemming met de door het Internationaal Olympisch Comitť vastgestelde en vast te stellen regels.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behaalde resultaten kunnen gevonden worden in het jaarverslag en/of de jaarrekening van vereniging NOC*NSF.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het stimuleren van sportbeoefening in het algemeen (via en i.s.m. sportbonden en andere sportorganisaties), het scheppen van maatschappelijk draagvlak voor sport, het vertegenwoordigen van de Olympische en Paralympische beweging comform de door het IOC/IPC vastgestelde regels (uitzenden Olympische en Paralympische ploeg, Olympische educatie, Sporterfgoed)

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.