Skip to main content
Close Menu

ARK

Begunstigden: Natuurgebieden, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Natuur- en landschapsontwikkeling, op basis van natuurlijke processen en ten dienste van de samenleving.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behaalde resultaten kunnen gevonden worden in het jaarverslag en de jaarrekening van stichting Ark.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Visie ontwikkeling en -vernieuwing. Initiatieven nemen voor projecten en samenwerking met publieke en private partners. Gebiedsgericht werken aan het realiseren van natuurwaarden in overleg met de streek. Natuureducatie voor jeugd, young professionals en algemeen publiek. Bescherming en communicatie over sleutelsoorten en icoonsoorten. De toegankelijkheid en beleefbaarheid van natuur voor mensen verbeteren.