Skip to main content
Close Menu

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel het vervoeren van zieke, gewonde, zwerf- en dode dieren in haar werkgebied, te weten Gooi en Vechtstreek.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2014 kwamen ongeveer 18.500 telefoongesprekken binnen op het alarmnummer over meldingen, vermissingen, vragen etc. Het aantal gereden ritten bedroeg ruim 4.400. In 2014 brachten we enkele honderden dieren naar het Asiel, rond 1.600 dieren naar het Vogelhospitaal en ruim 80 dieren naar de opvang voor egels en eekhoorns. Daarnaast reden we ruim 670 dieren in opdracht van de eigenaar naar bijvoorbeeld dierenarts of dierenpension.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Naast vervoer van dieren, de volgende activiteiten: Voorlichting aan scholen en particulieren, telefonische registratie van vermiste huisdieren, assisteren bij vangacties verwilderde katten, het treffen van beschermende maatregelen watervogels bij winterse omstandigheden (wintervoedering, stro op het ijs, bijten in het ijs e.d.).

Beleidsplan

Beleidsplan:
Uitgangspunt: waarborgen vervoer en hulpverlening van goede kwaliteit gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week. Niet alleen nu, maar ook op lange termijn.

Speerpunten van het beleid de komende jaren:
1) Handhaven en waar nodig verbeteren van de huidige kwaliteit van dienstverlening. Onder meer door:
a) Behouden en binden van een deskundig en toegewijd vrijwilligersbestand.
i) In 2014 invoeren van een vernieuwde opleiding
ii) Regelmatig bijeenkomsten en werkoverleg met de vrijwilligers
iii) Wervingscampagnes
b) Behouden van een deskundig bestuur.
In 2014 hopen we de vacatures voor secretaris en een bestuurder voor Communicatie en Fondsenwerving in te vullen.

2) Handhaving van het huidige verzorgingsgebied. Voor een goede dienstverlening is een redelijke omvang noodzakelijk om efficiŽnt te kunnen werken.
Streven is om in de eerste helft van 2014 met de diverse gemeentes in ons verzorgingsgebied contracten te sluiten wat betreft vervoer van gevonden huisdieren. Daardoor vermindert de afhankelijkheid van subsidies.

3) Handhaving en waar nodig versterking van de samenwerking met anderen: dierenartsen, dierenbescherming, omliggende dierenambulances, e.d.. Dit om een zo goed mogelijke hulpverlening te kunnen geven.

4) Financieel gezien is versterking van onze fondsenwerving noodzakelijk. De sterke afhankelijkheid van nalatenschappen maakt ons kwetsbaar.

In 2014 zullen enkele fondsenwervingsacties plaatsvinden, onder meer voor het vervangen van een dierenambulance. Er wordt gewerkt aan vergroting van het donateurbestand. Ook zal energie gestoken worden in het werven van sponsors.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.