Skip to main content
Close Menu

Vrienden van GGA (God's Golden Acre)

Begunstigden: Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De Stichting heeft ten doel:
1. Een financiŽle en materiŽle bijdrage te leveren aan de hulp die door de stichting 'Gods Golden Acre' in Zuid-Afrika (GGA Z-A) wordt gegeven aan weeskinderen in Zuidelijk Afrika.
Deze hulp wordt daar geboden in de vorm van opvang, geborgenheid, huisvesting, voeding, kleding, scholing, medische zorg, ontspanning enzovoort.
2. Het geven van voorlichting daarover in Nederland.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het doen adopteren van in tehuizen of elders wonende kinderen die onder de zorg van GGA Z-A vallen, waaronder wordt verstaan het geven van mogelijkheden tot het financieel ondersteunen van deze kinderen.
Een bijdrage leveren aan hulpverleningsprojecten vallend onder het beheer van GGA Z-A zoals maaltijdprogramma's, bouwprogramma's, scholingsprogramma's en dergelijke.
Een bijdrage leveren aan het dekken van de kosten die gemaakt worden om de activiteiten van GGA Z-A mogelijk te maken.
Deelnemen aan Goededoelenmarkten in Nederland.
Project Zonnestraal: Het vervangen van elektrische boilers door zonneboilers om de vaste elektriciteitskosten te verlagen.

Beleidsplan

1. Een financiŽle en materiŽle bijdrage leveren aan de hulp die door de stichting Gods Golden Acre in Zuid-Afrika (GGA Z-A) wordt gegeven aan weeskinderen in Zuidelijk Afrika.
2. Het geven van voorlichting daarover in Nederland, middels de website en door vrijwilligers op diverse bijeenkomsten.
3. Het trachten te krijgen van zoveel mogelijk sponsors voor minimaal 5 euro/maand via actieve fondswerving door vrijwilligers.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.