Skip to main content
Close Menu

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Wij staan voor zending in Nederland. Wij geloven dat zending Gods eigen werk is. Hij heeft zijn Zoon gezonden in de wereld en Zijn Geest stuwt de voortgang van de evangelieverkondiging, met het oog op de dag van het Koninkrijk van God. In beweging zijn we meegenomen, en wij hopen eraan mee te mogen werken dat gemeenten en gemeenteleden zo gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in onze samenleving, dat mensen zich daardoor aan Hem geven. Het is ons verlangen dat mensen die Hem nog niet kennen, Christus vinden en samen met zijn gemeente Hem navolgen, en zo in de vreugde gaan delen.

De vereniging IZB werkt binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Met onze kennis en ervaring zijn wij voor de landelijke kerk en de plaatselijke gemeenten een partner bij het vervullen van de missionaire roeping. Wij doen dat geworteld in het gereformeerde belijden, waarvan kernnoties ons werk kleuren. We werken in vertrouwen dat God de kerk vernieuwt en toerust voor de tijd waarin we leven en de situaties waarin we geroepen worden.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Op verschillende plaatsen in Nederland ontstaan prille gemeenschappen, in nauw contact met een moedergemeente. IZB ziet die ontwikkeling in Amsterdam-West, in Amsterdam-Centrum, Den Haag (Wateringsveld) en Zoetermeer. Ook in Groningen ontwikkelt het project zich steeds meer in die richting (Het Pand, vanuit de Martinikerk). In Den Haag ging het project MarcusConnect van start, missionair pionierswerk in een multiculturele context. In 2011 is veel geÔnvesteerd in de voorbereiding van nieuwe projecten, zoals in Almelo, Nieuwegein-Vreeswijk en Rotterdam-Kralingen. In elk van deze plaatsen wordt in de eerste helft van 2012 een nieuwe werker benoemd.

Positieve ontwikkelingen ziet IZB ook in gemeenten die betrokken zijn bij revitaliseringsprojecten. De gerichte structurele aandacht voor missionair werk leidt tot een heropleving van gemeenten.

Van het aanbod aan dienstverlening wordt veel gebruik gemaakt. In 59 gemeenten was de afdeling Toerusting betrokken bij cursussen, adviesgesprekken, een kerkenraadstraining, een gemeenteavond, of een intensief beleidsvormingsproces. Ook de materiaalvoorziening vindt gretig aftrek. Het evangelisatieblad ECHO verscheen rond Kerst en Pasen in een hoge oplagen, resp. 141.500 en 95.000. De maandelijkse nieuwsbrief (voor kerkenraden en evangelisatiecommissies) gaat naar 1500 abonnees.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Vanuit het hoofdkantoor zijn er verschillende vormen van dienstverlening (www.izb.nl). De belangrijkste vormen van dienstverlening zijn:
- IZB Focus: ondersteunt gemeenten in Focustrajecten door dit intensieve en gemeente-brede proces voor een periode van minimaal twee jaar te begeleiden met een trajectbegeleider, materiaal en andere vormen van uitwisseling en toerusting.
- IZB Impact: omvat alle missionaire projecten en pioneersplekken, die de IZB op allerlei plaatsen in het land initieert en begeleidt, in nauwe verbondenheid met plaatselijke gemeenten.
- IZB Areopagus: is een centrum voor contextuele en missionaire prediking. Het centrum richt zich op de inhoudelijke verdieping van de prediking en verfijning van de communicatieve vaardigheden van de voorganger.
- IZB Dabar: Dabar zendt christelijke jongeren uit om het geloof in Jezus Christus voor te leven en uit te dragen aan de campinggasten in Nederland en rust christelijke jongeren toe tot een missionaire levensstijl.
- Uitgaven: missionaire bladen Echo en Lichtspoor

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.