Skip to main content
Close Menu

Openluchtmuseum

Begunstigden: Algemeen publiek, Jongeren, Kinderen, Ouderen, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel het inrichten, in stand houden en exploiteren van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.
a. Het Nederlands Openluchtmuseum wil een breed publiek laten kennisnemen van de ontwikkelingen (en verklaringen daarvoor) in de leefpatronen van de bevolking in Nederland en de materiŽle neerslag daarvan, vanaf de zestiende eeuw.
b. Het Nederlands Openluchtmuseum is museum in de zin van de defnitie van de International Council of Museums (ICOM): "een permanente instelling, in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek en niet gericht op het maken van winst, die de materiŽle gebeurtenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen."

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behaalde resultaten kunnen gevonden worden in het jaarverslag en de jaarrekening van stichting het Nederlands Openluchtmuseum.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het Nederlandse Openluchtmuseum is een cultuurhistorisch museum in de vorm van een openluchtmuseum. De stichting beheert, behoudt en presenteert Nederlands erfgoed van stad en platteland. De stichting doet dat op een eigentijdse manier en is daarbij vooraanstaand. Het museum is voor een aanzienlijk deel op eigen inkomsten aangewezen en is wat betreft de horeca zeer actief op de zakelijke markt.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.