Skip to main content
Close Menu

De Hollandsche Molen

Begunstigden: Algemeen publiek, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de belangstelling voor en kennis van molens, het instandhouden en doen functioneren ervan en de zorg voor hun omgeving.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het geven van voorlichting over molens, het organiseren van evenementen, het ondersteunen en adviseren van moleneigenaren, lobbyen bij de overheden, het schenken van aandacht aan de omgeving van molens.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.