Skip to main content
Close Menu

De Natuur en Milieufederaties

Begunstigden: Algemeen publiek, Gemeenschappen, Milieu, Natuurgebieden, Wildlife, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het versterken van het werk en de positie van de Natuur- en Milieufederaties in de 12 provincies door het samenwerken, door het uitwisselen van informatie, kennis en inzicht en door het coŲrdineren van gezamenlijke belangenbehartiging.
Het verkrijgen en beheren van gelden om daarmee de activiteiten van de Natuur- en Milieufederaties financieel te ondersteunen ten behoeve van het behartigen van de belangen van natuur, milieu en landschap.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2012 deden ruim 30.000 mensen mee aan de Nacht van de Nacht. Er waren meer dan vierhonderd nachtelijke activiteiten, verspreid over heel Nederland. Ook bij bedrijven en gemeenten krijgt het onderwerp steeds meer aandacht.De Natuur en Milieufederaties hebben in elke provincie een Servicepunt HIER Opgewekt opgericht. Een inventarisatie van de Milieufederaties heeft 300 lokale energie initiatieven opgeleverd die via de Servicepunten worden ondersteund.De Natuur en Milieufederaties hebben zich met succes verzet tegen de uitbreiding van kernenergie in Nederland. Begin 2012 heeft het Zeeuwse energiebedrijf Delta laten weten dat er voorlopig geen tweede kerncentrale zal worden gebouwd.Het aanbod aan activiteiten, diensten en producten van de Natuur en Milieufederaties gericht op individuele burgers en groepen is vergroot. Daarmee zijn landelijk ruim 6000 nieuwe relaties verwelkomd. Met name activiteiten via sociale media als facebook en twitter hebben geleid tot veel nieuwe ?vrienden?.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De Natuur en Milieufederaties zetten zich in voor:
- een samenleving die draait op schone energie met directe betrokkenheid van bewoners;
- een samenleving (nieuwe) natuur en landschap beschermt en ontwikkelt;
- een circulaire economie die de voetafdruk verkleint en waarin duurzame energie en voedsel voor iedereen betaalbaar is.

Dit doen we door het maatschappelijk middenveld te versterken, duurzame bedrijfsvoering te versnellen, beleidsvorming en -uitvoering aan te jagen en via communicatie en profilering. Belangrijke activiteiten die we hiervoor inzetten zijn onder andere het opzetten en ondersteunen van mulistakeholderprojecten en advisering van overheden, bedrijven, organisaties, lokale collectieven en burgers.

Ook dragen we direct bij aan duurzame samenleving door projecten te ontwikkelen op het gebied van energiebesparing, het opwekken van duurzame energie, het versterken van natuur en landschap en door bedrijven en consumenten te verbinden.

In 2016 voerden we o.a. projecten uit op het gebied van energie initiatieven (Energie Servicepunten), windenergie op land (draagvlak vergroten), agrarisch natuurbeheer, duurzame landbouw en voedselbossen, Nacht van de Nacht, het verkleinen van de voetafdruk.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.