Skip to main content
Close Menu

Kansfonds

Begunstigden: Dak- en thuislozen, Gedetineerden, Kinderen, Mensen met een beperking, Minima, Ouderen, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van seksueel misbruik, Verslaafden, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes, Werklozen, Overig

Actief in

Informatie

Opmerking CBF

Naamswijziging per 1-1-2016 van Skanfonds naar Kansfonds.

Doelstellingen

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander.
Die initiatieven, zo?n 500 per jaar, versterken we met geld. Dat doen we met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2012 droeg Kansfonds in totaal meer dan 9,5 miljoen euro bij aan meer dan 600 projecten.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Kansfonds schept kansen voor mensen in kwetsbare situaties. Het steunt initiatieven waardoor mensen weer hoop en perspectief krijgen. En die hen helpen een nieuwe plek in de samenleving te krijgen. Kansfonds steunt die initiatieven met geld en expertise.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.