Skip to main content
Close Menu

Federatie Paardrijden Gehandicapten

Begunstigden: Chronisch zieken, Mensen met een beperking

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het doel van de vereniging is de bevordering van het paard- en ponyrijden door gehandicapten.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De FPG heeft eind 2014 60 lidorganisaties en 1 aspirant-lid. Bij alle leden samen rijden circa 6.000 ruiters met een beperking. Hiervoor zijn landelijk 4.500 vrijwilligers actief. De ruiters krijgen les van circa 190 instructrices en instructeurs.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De 61 stichtingen en verenigingen in Nederland die aangesloten zijn bij de FPG zetten zich in voor de belangen van mensen met een handicap die willen paardrijden. De organisaties maken het mogelijk dat zij kunnen deelnemen aan dressuur, mennen, voltige, huifbedrijden of therapeutisch paardrijden. Veel FPG-maneges bieden naast hun wekelijkse rijlessen ook andere activiteiten aan: ruiterkampen, diplomarijden, wedstrijden, landdagen, buitenritten, festiviteiten, enzovoort. Wekelijks rijden er circa 6.000 ruiters met een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of meervoudige handicap. Zij worden daarin ondersteund door duizenden vrijwilligers.

Beleidsplan

Aanbevelingen uit het meerjarenplan 2011-2015 zullen in de komende jaren uitgevoerd gaan worden. Verdieping van de activiteiten FPG, eerder dan verbreding, werken aan onderlinge betrokkenheid tussen de leden.
Bevordering van de naamsbekendheid in het werk van de FPG. Harmonisatie huisstijl in communicatie, het zijn van een vereniging voor en door de leden. Verkrijgen van VPN-certificaat voor en door alle leden, stabilisering inkomsten, intensivering regionale contacten, ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek. Sponsorwerving bij BMC en Interpolis.Momenteel fungeert er een interimbestuur, onder de leden wordt een inventarisatie gehouden met betrekking tot de toekomst van de FPG

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.