Skip to main content
Close Menu

International Campaign for Tibet

Begunstigden: Algemeen publiek, Gedetineerden, Gelovigen, Jongeren, Kinderen, Milieu, Minderheden, Natuurgebieden, Ouderen, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van natuurrampen, Vluchtelingen, Wildlife

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het werven van gelden voor en het bieden van financiŽle steun aan projecten voor verbetering van de huidige situatie in economisch en sociaal opzicht van de mensen in Tibet en de Tibetaanse gemeenschap in ballingschap.
Het bevorderen van de kennis van volken en regeringen omtrent de waarden (cultureel, historisch en religieus) van Tibet en het bevorderen van een internationale belangstelling voor het behoud daarvan.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- CoŲrdineren van initiatieven van het Interparlementair Netwerk van ParlementariŽrs voor Tibet.
- Succesvolle lobby bij de VN en de EU.
- Organiseren van uitwisseling tussen Tibetaanse parlementsleden met parlementsleden in het westen.
- Publicatie van twee mensenrechtenrapporten over Tibet.
- Training van jonge Tibetanen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Monitoren van de actuele situatie in Tibet, voorlichting geven aan de internationale gemeenschap, lobbyen bij de regeringen en de VN, mobiliseren van het algemeen publiek, particuliere fondsenwerving.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.