Skip to main content
Close Menu

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Stichting Kalinga is een door vrijwilligers gerunde organisatie die zich inzet voor kansarme (straat)kinderen op de Filippijnen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Op de Papaya School startten in juni 2013 176 kinderen aan een nieuw schooljaar. Onder hen 30 nieuwe leerlingen in grade 1. De school draait erg goed en het team van leraren vormt een prettige en hechte groep. Ook de ouders tonen zich zeer betrokken en doen hun corveediensten met veel plezier. Het schept een band en het maakt het hele gezin betrokken.

In 2013 ontving de Papaya School haar permanente vergunning. Een mijlpaal omdat dit naast natuurlijk vooral de erkenning ook een positieve invloed heeft op de jaarlijkse kosten voor het aanvragen van vergunningen.
Er zijn momenteel 180 leerlingen op de lagere school, en we verstrekken 103 studiebeurzen voor vervolg onderwijs en hoger onderwijs.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Ontwikkeling en ondersteuning van projecten die een langetermijneffect hebben, zoals de Papayaschool, het Apple Scholar Project en het Pina Livelyhoodprogramma.

Beleidsplan

Geld inzamelen ter ondersteuning van Papaya Academy (lagere school) en Apple Scholarships (middelbaar onderwijs).

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.