Skip to main content
Close Menu

Brooke Hospital for Animals Nederland

Begunstigden: Dieren, Gemeenschappen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Statutaire doelstelling:
- het verwerven van zowel financiŽle middelen als middelen in natura die het mogelijk maken diergeneeskundige zorg aan te bieden aan last- en trekdieren (paarden, ezels en muildieren) in derde wereldlanden;
- het uitdragen van het gedachtengoed en de filosofie van de in negentienhonderd vijfenvijftig overleden Dorothy Brooke;
- het voeren van een op de doelstelling gericht educatiebeleid;
en voorts alles wat verband houdt met dit, of werkt in het belang van zoiets, hetzij direct hetzij indirect, in de meest ruime zin van het woord.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door het ondersteunen van Brooke organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van programma's ter leniging van het leed en ter bevordering van het welzijn van last- en trekdieren (paarden, ezels en muildieren) in derde wereldlanden.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Dankzij haar genereuze donateurs heeft de Brooke-organisatie in Egypte, India en Pakistan honderdduizenden werkpaarden en -ezels geholpen, en daarmee ook de straatarme families die van deze dieren afhankelijk zijn. Tot de belangrijkste resultaten van het boekjaar 2012/2013 (april tot april) kunnen worden gerekend:

Egypte
- In 2012/2013 hebben de dierenartsen van Brooke-Egypte 182.605 paarden, ezels en muildieren behandeld.
- In het boekjaar heeft Brooke-Egypte haar voorlichtingsprogramma met betrekking tot dierenwelzijn voortgezet. Diereigenaren zijn ondermeer voorgelicht over het belang van hoefverzorging, goed tuig, goede voeding, water en voldoende rust voor hun werkdier.
- Brooke-Egypte heeft lokale diergeneeskundige dienstverleners opgeleid. In 2012/2013 lag daarbij de nadruk op bijscholing in de paardenheelkunde van zelfstandige dierenartsen en veeartsen in overheidsdienst.

Pakistan
- In 2012/2013 hebben de dierenartsen van Brooke-Pakistan 280.848 diergeneeskundige behandelingen verricht voor zieke en gewonde werkdieren.
- Brooke-Pakistan heeft gedurende het boekjaar 5.773 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over dierverzorging in 312 verschillende gemeenschappen van paarden- en ezeleigenaren.
- Brooke-Pakistan heeft 222 veterinaire dienstverleners en 104 hoefsmeden en tuigmakers bijgeschoold.

India
- Brooke-India heeft 164.283 werkdieren geholpen via directe veterinaire hulp en gemeenschapswerk. Aan 33.283 paarden en ezels is noodhulp verleend.
- In het kader van preventie van aandoeningen zijn medicijnen verschaft en vaccinaties toegediend in de leefgemeenschappen en de baksteenfabrieken. Zo zijn bijvoorbeeld 2.489 EHBO-kisten beschikbaar gesteld en 65.334 tetanusvaccinaties toegediend.
- Brooke-India heeft 5.012 voorlichtingssessies gegeven over dierenwelzijn. Onder de deelnemers waren door Brooke bijgeschoolde lokale hulpverleners, hoefsmeden, scheerders en veeartsen in overheidsdienst.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Met een netwerk van eigen mobiele teams en dierenklinieken geeft Brooke Hospital for Animals gratis diergeneeskundige hulp aan werkpaarden en ezels, en voorlichting aan de eigenaren over dierenwelzijn. Door de leefomstandigheden van werkdieren te verbeteren, helpt Brooke ook de straatarme mensen die voor hun levensonderhoud van hun werkdier afhankelijk zijn. De dierenartsen en hulpverleners van Brooke Hospital helpen jaarlijks honderdduizenden dieren. Om onze mensen in het veld in staat te stellen dit werk te doen werven wij fondsen, voornamelijk bij particulieren. Eveneens spannen wij ons in om het leed van werkpaarden en ezels in de derde wereld onder de aandacht te brengen van het publiek.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.