Skip to main content
Close Menu

Het Rijksmuseum Fonds

Begunstigden: Algemeen publiek, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De Stichting Het Rijksmuseum Fonds verleent steun aan het Rijksmuseum in de breedste zin van het woord.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Met steun van onder andere fondsen en particuliere schenkers zijn voor de opening diverse nieuwe objecten en kunstwerken verworven, waarvan er vele worden getoond in de huidige opstelling.
Ook is het Rijksmuseum dankzij deze steun in staat gesteld een deel van de collectie zorgvuldig te onderzoeken en te restaureren voor de nieuwe opstelling.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het werven van fondsen ten behoeve van het Rijksmuseum en het informeren van het publiek over de mogelijkheden om nalatenschappen en erfstukken aan het Rijksmuseum te schenken.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.