Skip to main content
Close Menu

Het Concertgebouw Fonds

Begunstigden: Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het bijdragen tot de instandhouding, het onderhoud, de restauratie en de vernieuwing van, en de bevordering van de activiteiten in het Concertgebouw te Amsterdam zodat daardoor de positie van het Concertgebouw als leidend nationaal podium voor het Nederlandse Muziekleven wordt gewaarborgd en bevestigd.
Het stimuleren van educatieactiviteiten in het Concertgebouw dan wel vanwege aan het Concertgebouw verbonden instellingen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- In 2011 zijn alle zalen en foyers gerenoveerd en vormen zij nu een onlosmakelijk onderdeel van de grandeur van Het Concertgebouw. Zo is de Spiegelzaal geheel in oude luister teruggebracht en kan door toepassing van techniek in het plafond en in de vloer nu multifunctioneel worden gebruikt. In diverse foyers werd de lambrisering doorgetrokken en werden de plafonds en muren met sjablonen beschilderd. Ook kwam in deze foyers speciaal voor het gebouw ontworpen tapijt. En de belangrijkste verbetering werd, hoewel onzichtbaar, aangebracht door akoestische panelen toe te passen.
- Het Concertgebouw vindt het erg belangrijk van jongs af aan kinderen muzikaal te stimuleren en te laten delen in de muzikale rijkdom die we kunnen bieden. In 2011 zijn er 20.057 kinderen en begeleiders uit het primair onderwijs in Het Concertgebouw geweest. Voor het voortgezet onderwijs waren dit er 3.047, wat het totale aantal kinderen en hun begeleiders op 23.676 brengt. Deze kinderen komen niet alleen uit Amsterdam, 48% van de scholen die participeren komen van buiten Amsterdam.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Stichting Het Concertgebouw Fonds ziet het als zijn verantwoordelijkheid de toekomst van Het Concertgebouw te garanderen. De stichting wil het gebouw doorgeven op een manier die volledig recht doet aan de geweldige akoestiek. Het is die wonderlijke akoestiek die ervoor zorgt dat de beroemdste orkesten en de meest geliefde solisten met veel plezier afreizen naar Amsterdam om hier op te treden en waardoor het publiek avond aan avond de rijkdom kan ervaren die muziek, zowel op individueel als op maatschappelijk niveau, brengt. De stichting koestert die kwaliteit en streeft er, samen met particulieren die zich betrokken voelen bij het gebouw en zijn activiteiten, naar om deze door te geven aan volgende generaties.

Het Concertgebouw Fonds helpt Het Concertgebouw bij de financiering van grote renovaties en maakt het gerenommeerde muziekeducatie programma mogelijk. Middels dit programma bezoeken jaarlijks meer dan 30.000 kinderen uit het primair en secundair onderwijs Het Concertgebouw.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.