Skip to main content
Close Menu

Eva Demaya Stichting

Begunstigden: Dak- en thuislozen, Kinderen, Minima, PatiŽnten, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Eva Demaya zet zich in voor een goede gezondheidszorg in een achtergebleven gebied in Malawi. Wij doen dat vanuit de gedachte dat iedereen recht heeft op een goede gezondheid.
Eva Demaya heeft als doel Europeanen en Afrikanen de gelegenheid te bieden om elkaar, vanuit begrip en respect voor elkaars levenwijze, te ontmoeten en van daaruit te komen tot activiteiten die de lokale bevolking helpen hun levenssituatie te verbeteren.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2014 is meer dan 189.000 euro bijgedragen aan het Eva Demaya Centre. Hiermee zijn projecten ondersteund op het gebied van gezondheidszorg, weeskinderenzorg, gemeenschapshulp, sport, etc.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- De exploitatie van een multifunctioneel centrum waar behalve westerse gezondheidzorg ook homeopathie en de traditionele geneeskunst toegepast wordt.
Het centrum vervult een regionale functie en er werken ongeveer 60 mensen.
- Een project waarbij weeskinderen een vakopleiding volgen en o.a. voedselhulp aangeboden krijgen.

Beleidsplan

Wij organiseren veel activiteiten zoals een wijnproeverij, spinningmarathon en een jaarlijkse wandeltocht in maart. Verder geven wij op scholen en bij kerken presentaties om gelden bijeen te brengen. Het bestuur streeft ernaar dat zoveel mogelijk van het ingezamelde geld besteed kan worden aan het Eva Demaya Centrum zelf in Malawi.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.