U kunt naar beneden scrollen
U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

MissieNederland, St.

Begunstigden: Gelovigen

Hoe zijn de baten in 2015 aangewend?  
Zie voor de toelichting de jaarverslaggeving van de organisatie.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

1. Bevorderen van systematische bezinning op de missionaire identiteit en roeping van de Kerk in de Nederlandse context.
2. Gemeenten stimuleren en helpen om een missionaire levensstijl te ontwikkelen onder hun leden.
3. Bevorderen van missionaire gemeenteopbouw in kerken.
4. Bevorderen van missionaire presentie van kerken en gemeenten in de samenleving.
5. Vergroten van eenheid en samenwerking van kerken en organisaties in Nederland.