U kunt naar beneden scrollen
U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

Gave, St.

Begunstigden: Asielzoekers, Gelovigen

Hoe zijn de baten in 2015 aangewend?  
Zie voor de toelichting de jaarverslaggeving van de organisatie.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om Ďde vreemdelingí gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Als organisatie zijn we bezig om rond opvangcentra voor asielzoekers (AZC`s), christenen en kerken toe te rusten in het contact met de vluchtelingen. Het doel is Gods liefde te laten zien aan deze mensen in een moeilijke stituatie. Wij bieden cursussen en begeleiding op diverse gebieden met een missionaire, pastorale en diaconale invalshoek. Daarbij is het delen van het evangelie belangrijk. Dit laatste doen ook allochtone evangelisten die bij Gave werken.

Beleidsplan