Skip to main content
Close Menu

Steun Goois Natuurreservaat

Begunstigden: Algemeen publiek, Dieren, Natuurgebieden, Wildlife

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting stelt zich ten doel gelden in te zamelen en te beheren tot ondersteuning van de werkzaamheden van de te Hilversum gevestigde stichting: St. Gooisch Natuurreservaat, voorzover deze werkzaamheden niet zijn het normale periodieke onderhoud en de noodzakelijke maatregelen tot instandhouding van de terreinen en voorzieningen van het onder verantwoordelijkheid van voormelde stichting: St. Gooisch Natuurreservaat vallende natuurreservaat, die traditioneel voor rekening van de provincie Noord-Holland en de gemeenten komen of voor subsdie vanwege het Rijk in aanmerking komen.
Over de besteding van gelden zal met inachtneming van het voorgaande uitsluitend in strikte overeenstemming met de stichting: St. Gooische Natuurreservaat beslist worden.
De Stichting stelt zich tevens ten doel voorlichting te doen geven over natuur en/of recreatie.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Realisatie van Speelbos ?t Laer.
- Voltooiing Natuurontwikkelingplan Zanderij Crysbergen.
- Aanleg heideverbinding Spanderwoud - Fransekamp.
- Aanleg van een recreatief fietspad aan de westzijde van het Laarder Wasmeer tussen Anna?s Hoeve en de Zuiderheide (onderdeel van Rondje Hilversum).
- Op het landgoed-restant ?Kommerrust? is een oud wandelpad in ere hersteld.
- Vrijwilligersvoorzieningen.
- Diverse zichtbaarheidsprojecten, w.o. klikozichtbaarheidsactie.
- Oneindig Noord-Holland, Start van ontwikkeling QR-routes 3 & 4.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het verwerven en beheren van natuurgebieden, herstel en ontwikkeling van aangetaste natuurgebieden, het beÔnvloeden van en samenwerken met organisaties die het natuurlijk evenwicht (kunnen) verstoren en het informeren over de natuur- en cultuurhistorische en ecologische waarde van de gebieden.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.