Skip to main content
Close Menu

Johan Cruyff Foundation

Begunstigden: Kinderen, Mensen met een beperking

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Ieder kind verdient een gezonde toekomst. De Johan Cruyff Foundation brengt jeugd vooruit door beweging. JuŪst kinderen die dat extra nodig hebben, want geen kind mag buitenspel staan.
Kinderen bewegen steeds minder. Ze hebben te weinig tijd, ruimte en aandacht voor bewegen. Maar door sport en spel worden kinderen fitter. Ze leren met elkaar om te gaan en ontwikkelen zichzelf.
Samen met onze partners hebben wij meer dan 240 Cruyff Courts in wijken in Nederland en in het buitenland gerealiseerd. Er zijn ruim 400 basisscholen met een Schoolplein14 en wij ondersteunen verschillende sportactiviteiten voor gehandicapte kinderen. Zo brengen wij elke week duizenden kinderen in beweging.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Cijfers 2016:
150.000 kinderen brengen wij wekelijks in beweging
7 sportbonden waar wij mee samenwerken
7 Cruyff Courts geopend
5 Speciale Cruyff Courts geopend
4 Internationale Cruyff Courts geopend
36 Cruyff Foundation Coaches opgeleid
61 Heroes opgeleid in het kader van het Heroes of the Cruyff Courts-programma
699.680 euro naar sportprojecten voor kinderen met een handicap (exclusief de Speciale Cruyff Courts)
100 Schoolplein14-projecten gerealiseerd, waarvan 23 bij speciaal-onderwijs-scholen
410.910 euro opbrengst fondsenwervend evenement Koken met een Doel
5 nieuwe sponsors
6.000 gemiddeld aantal websitebezoekers per maand.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De Cruyff Foundation brengt kinderen in beweging. Dat is nodig om kinderen gezond te houden en om ze samen te laten leven in een complexe maatschappij. Sport en bewegen helpt kinderen zichzelf te ontwikkelen en daarom mag geen enkel kind buitenspel staan. Met sportprojecten voor gehandicapte jeugd, de aanleg van Cruyff Courts en het project Schoolplein14 op basisscholen werkt de Cruyff Foundation mee aan een betere en duurzamere maatschappij.

Beleidsplan

We willen een hogere waardering in Nederland als organisatie die jeugd in beweging brengt en houdt doordat we gestructureerd samenwerken en communiceren vanuit onze drie pijlers: Cruyff Courts, Gehandicapte jeugd en Schoolplein14.
Doorontwikkelen van ons jongste programma Schoolplein14.
Meer impactvolle (internationale) projecten door te kiezen voor bewezen concepten in combinatie met duurzame samenwerkingen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.