Skip to main content
Close Menu

ASAP

Begunstigden: Analfabeten, Gemeenschappen, Kinderen, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Stichting ASAP heeft als statutair doel "het (doen) ontwikkelen, realiseren, ondersteunen en financieren van kleine ontwikkelingsprojecten in Burkina Faso". We bieden mensen in Burkina Faso de middelen om zelf de armoedespiraal te doorbreken.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- Economische projecten:
ASAP help bij het opzetten en ondersteunen van projecten voor mannen en vrouwen waarmee inkomsten voor de familie gegenereerd kunnen worden.
Projecten: microkrediet, moestuinen voor vrouwen, bijenteelt

- Gezondheid
Gezondheid is een belangrijke basisvoorwaarde om andere onderwerpen zoals onderwijs en economische ontwikkeling te adresseren. In dorpen op het platteland van Burkina Faso is vaak geen schoon drinkwater beschikbaar en er is geen toegang tot medische zorg. Ook hebben mensen vaak geen kennis over preventieve zorg of missen ze hiervoor de middelen, zoals hygiŽne of bescherming tegen malariamuggen. ASAP wil realiseren dat mensen toegang hebben tot veilig drinkwater, zich kunnen beschermen tegen ziekten en toegang hebben tot medische zorg.
Projecten: medische zorg, klamboes, bouwen van wc's, geboortebeperking

- Milieu
De dorpsbewoners maken zich geen zorgen om het milieu. Het is niet eenvoudig om de bewoners duidelijk te maken dat er een verband bestaat tussen de slechte oogst, onvruchtbare gronden en de klimaatverandering. De vrouwen kappen bomen om te kunnen koken en de mannen maken van het hout een bezem om hun stukje grond mee schoon te houden.
ASAP probeert hout te besparen door het planten van nieuwe bomen, zodat er in de toekomst ook een gezonde leefomgeving is, waarin mensen voor zichzelf kunnen blijven zorgen.
Projecten: het planten van bomen

- Onderwijs
Eťn van de belangrijkste pijlers voor duurzame ontwikkeling in de dorpen is onderwijs. ASAP geeft kinderen vanaf 5 jaar de mogelijkheid om onderwijs te volgen.
Projecten: bouwen van kleuter en basisscholen , middelbare agrarische school

Beleidsplan

Projecten:

Lunchprogramma
Uniformprogramma
Studiebeurs
Schoolbenodigdheden
Structurele kosten kleuterscholen
Structurele kosten alfabetisering
Training voor leerkrachten
Beroepsopleidingen
HygiŽneprogramma
Animatie op scholen
Schooluitbreiding Bona
Schooluitbreiding Mogobasso
Kredietbureau Kofila
Studiekosten voortgezet onderwijs
Maison de la femme Bona met een hangar
Waterput Sissa
Waterput Nefrelaye
Waterput Bona
Container verschepen
Klamboeproject
Trainingen van dorpsleiders
Trainingen van boeren
Bescherming van het landeigendom
Brug Toungana
Silo Kofila
Medisch centrum Bona
Waterbron bij de school in Kofila
Herbebossing dorpen
Kleuterschool Nefrelaye
Laatste fase schooluitbreiding Sokourani
Structurele kosten kredietbureau

Hoe geld te werven?
1.BurkinArt: verkoop van bronzen beelden;
2.Publieke fondswerving: via mailings afkomstig van donateurs;
3.Fondswerving bij particuliere organisaties en stichtingen;
4.Fondswerving bij gesubsidieerde organisaties;
5.Fondswerving door scholen;
6.Fondswerving bij bedrijven;
7.Fondswerving in natura.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.