Skip to main content
Close Menu

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het verzorgen van onderwijs en opleidingen van keel-, neus- en oorartsen in opleiding, clinical officers, audiologen en leraren van dovenscholen ten behoeve van betere zorg ten bate van doven en slechthorenden in Kenia en omringende landen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2014 zijn er 9 medische teams naar Kenia en EthiopiŽ uitgezonden. Naast aandacht voor opleidingen werden bijna 300 patiŽnten geopereerd. In het kader van audiologische revalidatie is in Kenia met veel inzet het Early Intervention project voortgezet met als resultaat beter gebruik van hoortoestellen en betere opvang door de directe omgeving. De opleiding van clinical officers/clinical nurses kreeg in 2014 verder gestalte door het starten van het programma in Nazareth en Mumias.

Meer informatie over de behaalde resultaten kunnen gevonden worden in het jaarverslag van Eardrop Stichting.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Medische en audiologische teams een aantal keren per jaar naar Kenia en EthiopiŽ sturen voor opleiding van medische staf en behandeling van patiŽnten.

Beleidsplan

Uitzenden van KNO-artsen en audiologen naar Kenia en EthiopiŽ om artsen en medical officers op te leiden en kinderen te behandelen. Training on the job. Het werk houdt ook in, dat er materialen en apparatuur naar deze landen wordt gestuurd. Denk aan gehoortoestellen en operatie microscopen.
Audiologische hulp houdt ook in early intervention programs en begeleiding van ouders van slechthorende kinderen.
Fondsenwerving gebeurt door aanschrijven van goede doelen instanties en PR-activiteiten. Beter Horen is nu voor het 2e jaar de hoofdsponsor en heeft Eardrop folders e.d. in de vestigingen liggen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.