Skip to main content
Close Menu

CARE Nederland

Begunstigden: Gemeenschappen, Kinderen, Slachtoffers van geweld, Slachtoffers van natuurrampen, Slachtoffers van oorlog, Slachtoffers van seksueel misbruik, Vluchtelingen, Vrouwen en meisjes

Actief in

Informatie

Doelstellingen

CARE helpt wereldwijd om kwetsbare gemeenschappen weerbaar te maken tegen natuurrampen en gewelddadige conflicten. Wij werken voor de allerarmsten. Op de allermoeilijkste plekken. Wij voorzien in noodzakelijke levensbehoeften en pakken de complexe oorzaken van armoede aan met slimme en werkende oplossingen die aansluiten bij de kracht van mensen. CARE heeft hierbij een specifieke focus op de ?empowering? van vrouwen en meisjes. Samen vechten we tegen armoede en vůůr meer waardigheid.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het afgelopen jaar bereikte CARE meer dan 2,4 miljoen mensen. Mensen die in de meeste gevallen in grote armoede moeten leven en daarbij vaak nog het slachtoffer zijn van een conflict of een natuurramp. Wij werkten aan 35 lopende projecten en wij zijn gestart met 22 nieuwe projecten.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Wat we doen:

Wij redden levens en geven mensen in nood, conflict en armoede de tools om hun toekomst in eigen handen te nemen. Met speciale aandacht voor kansen voor vrouwen en meisjes.

Er zijn vier grote thema?s waar wij ons op focussen:

Noodhulp met speciale aandacht voor vrouwen en meisjes - Wij redden levens in ramp- en conflictgebieden. Met speciale aandacht voor de behoeften van vrouwen en meisjes.

Vrouwelijk ondernemerschap - Wij helpen vrouwen uit arme gemeenschappen baas te worden over hun leven door een eigen onderneming te ontwikkelen.

Voorbereiding op natuurgeweld en klimaatsverandering - Wij helpen de meest kwetsbare gemeenschappen zich met preventieve maatregelen op eigen kracht voor te bereiden op komend natuurgeweld en klimaatverandering.

Inspraak in besluitvorming - Wij helpen de meest kwetsbare en uitgesloten gemeenschappen inspraak te krijgen bij beslissingen die hun leven aangaan.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.