Skip to main content
Close Menu

Artsen voor Kinderen

Begunstigden: Chronisch zieken, Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking, PatiŽnten

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het bevorderen van kwaliteit van leven van kinderen en jongeren met een chronische ziekte of beperking door middel van het opzetten van praktische en vernieuwende projecten, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Cyberpoli
De internetpolikliniek Cyberpoli is het grootste project van Stichting Artsen voor Kinderen. De cyberpoli is een interactieve internetpolikliniek en ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren met een chronische aandoening of beperking. Waar ze relevante informatie over hun ziekte kunnen halen, in contact kunnen komen met andere kinderen en anoniem vragen kunnen stellen aan een professioneel team van behandelaars en ervaringsdeskundigen. Er staan inmiddels 15 aandoeningen online. In 2014 zijn hiv en het Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS) toegevoegd. In mei 2015 zijn de Cyberpoli Schildklier en Hypofyse live gegaan. Op dit moment wordt er gewerkt aan de Cyberpoli Epilepsie en Cyberpoli Hemofilie. Er is overleg met o.a. medisch specialisten over de toevoeging van nieuwe aandoeningen.

Al deze nieuwe aandoeningen laat het aantal bezoekers van de cyberpoli verder stijgen. Maar ook de bekendheid met de cyberpoli in de kinderpoliklinieken van ziekenhuizen neemt toe. Maandelijks ligt het aantal bezoekers rond de 35.000. Het aantal terugkerende bezoekers ligt op 20 % van dit aantal.

Cyberpoli App
Eind april 2013 is de cyberpoli app voor alle mobiele toepassingen gereedgekomen. De app is inmiddels al 1800 keer gedownload. Bij de lancering van iedere nieuwe chronische aandoening op de cyberpoli wordt deze ook toegankelijk op de app gemaakt. Kinderen en jongeren kunnen nu overal, indien zij online zijn, de site bezoeken, elkaar vinden en (anoniem) vragen stellen aan het panel van medische behandelaren en ervaringsdeskundigen.

De Web-based projecten
Na een klein project ruim vijf jaar geleden zijn we betrokken geraakt bij de productie van web-based projecten, bedoeld ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar kwaliteit van leven van kinderen met een chronische aandoening. Dit gebeurt in samenwerking met het AMC.

Geld & Ik
Middels een samenwerkingsverband met de VU Universiteit (Athena instituut) is in 2012 gestart met de uitvoering van het tweejarige project Geld&ik. In 2015 hebben 27.000 bezoekers de site bezocht.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

1) Wetenschappelijk onderzoek en daarop gebaseerde projecten, "Het nuanceren van de beeldvorming rond chronische ziektes en beperkingen."
2) Wetenschappelijk onderzoek en daarop gebaseerde projecten, "Meten en weten met behulp van Informatie & Communicatie Technologie / Kwaliteit van leven onderzoek."
3) Wetenschappelijk onderzoek en daarop gebaseerde projecten, "Vergroten van de zelfstandigheid, weerbaarheid en zelfredzaamheid van kinderen met een chronische ziekte en kinderen met een beperking."
4) Voorlichting middels het beschikbaar stellen van onze websites.

Beleidsplan

- Het uitbreiden van de Cyberpoli met minimaal 3 nieuwe poli's per jaar.
- Ontwikkelen van boek voor ouders van premature kinderen.
- Uitbreiden van het project 'Geld&ik'.
Stichting Artsen voor Kinderen werft fondsen per project. Voor de financieringen van bovenstaande projecten zullen fondsen en bedrijven benaderd worden. Een deel van de financiering van de projecten is reeds toegezegd.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.