Skip to main content
Close Menu

SOGK

Begunstigden: Algemeen publiek, Gemeenschappen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De Stichting Oude Groninger Kerken zet zich in voor het behoud van de historische kerken en orgels in Stad en Provincie door een uitvoerig meerjarenprogramma op het gebied van restauratie en onderhoud. Maar geen behoud zonder gebruik. Met haar meer dan vijfhonderd vrijwilligers wordt een groot aantal activiteiten in en rond de kerken georganiseerd. De stichting schuwt een heel nieuw gebruik van de kerken door middel van herbestemming niet.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behaalde resultaten kunnen gevonden worden in het jaarverslag en/of de jaarrekening van stichting Oude Groninger Kerken.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Restauratie van en groot onderhoud aan kerken en orgels, oplevering project ?landmerken? waarbij kerken, torens en kerkhoven langs de Waddenzee zijn hersteld en geschikt gemaakt als toeristische voorziening, een groot aantal culturele activiteiten in de diverse kerken, uitgave van diverse publicaties, het uitvoeren van een educatief programma.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.