Skip to main content
Close Menu

Streven doet Herleven

Begunstigden: Mensen met een beperking

Actief in

Informatie

Opmerking CBF

De stichting is in liquidatie.

Doelstellingen

Belangenbehartiging en het bevorderen van maatschappelijke participatie van mensen met een lichamelijke beperking en hulpbehoevende ouderen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor lichamelijk
beperkten en hulpbehoevende ouderen.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.