Skip to main content
Close Menu

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het bevorderen van het welzijn en de rechtspositie van landbouwhuisdieren, het bestrijden van de bio-industrie en het stimuleren van een mens-, dier- en milieuvriendelijke veeteelt.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In de pers en met reclame laten we zien hoe er met de dieren in de vee-industrie wordt omgesprongen.
We spreken bedrijven aan op dierenleed en vragen hen om actie te ondernemen.
We geven voorlichting: een beter leven voor de dieren begint op je eigen bord.
We streven naar betere wetten voor dierenwelzijn en voeren juridische procedures.

Beleidsplan

Zie Jaarverslag.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.