Skip to main content
Close Menu

Sjaak Pach Stichting

Begunstigden: Jongeren, Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het organiseren van vakanties voor het lichamelijk gehandicapte kinderen en jongeren.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het organiseren van korte (boot)vakanties. De reizen duren zes dagen.
Tijdens de tocht worden diverse bestemmingen aangedaan. Op de standplaatsen worden er bijzondere avonden georganiseerd.
Ondersteunende commissies als een medisch team, een keuken- en zaalteam, een nachtdienst en een recreatieteam zijn continu actief.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.