Skip to main content
Close Menu

Humanistisch Verbond

Begunstigden: Algemeen publiek, Chronisch zieken, Gedetineerden, Gemeenschappen, Kinderen, LHTB, Ouderen, PatiŽnten, Vluchtelingen, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het Humanistische Verbond (HV) stelt zich ten doel:
Samen met zijn leden, afdelingen en humanistische geestelijk begeleiders en gevoed door organisaties binnen en buiten de Humanistische Alliantie, brengt het HV de humanistische levensbeschouwing als een morele en zinvolle levensvisie tot leven. Hiermee bevordert het HV een humane samenleving.

De stichting Steunfonds Humanisme is een werkstichting van het Humanistisch Verbond en heeft als doel het werven en beheren van financiŽle middelen ten behoeve van de activiteiten en diensten van de vereniging Humanistisch Verbond. Het Steunfonds draagt zorg voor een zorgvuldige en betrouwbare juridische afhandeling van notariŽle schenkingsakten, legaten en nalatenschappen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het Humanistisch Verbond is het informatie- en dienstencentrum, het ontmoetingsplein van het humanisme en heeft ruim 13.000 leden en 39 afdelingen.
Het verenigt mensen die zich humanist voelen, waaronder vrijzinnigen, atheÔsten, agnosten en seculieren. Het zet zich in voor vrijheid, vrije meningsuiting, voor gelijke behandeling van iedereen en voor het recht op zelfbeschikking zoals het recht op euthanasie. Die inzet is nog steeds actueel, zowel nationaal als internationaal.
Het Humanistisch Verbond doet onderzoek, organiseert debatten, cursussen en biedt geestelijke begeleiding aan mensen binnen defensie, in gevangenissen en in zorginstellingen. Via de omroep HUMAN verzorgt het radio- en televisieprogramma?s. Humanistische dienstverleners bieden diensten aan bij huwelijk en uitvaart. En in het onderwijs zorgt het Humanistisch Verbond voor lessen levensbeschouwing, burgerschap en mensenrechten.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.