Skip to main content
Close Menu

De Zonnebloem

Begunstigden: Chronisch zieken, Mensen met een beperking

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De vereniging stelt zich ten doel, met name door de inzet van vrijwilligers, het welzijn te bevorderen van en hulp te bieden aan langdurig lichamelijk zieken, lichamelijk gehandicapten en lichamelijk hulpbehoevende ouderen - vooral diegenen onder hen die dreigen te vereenzamen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

1. Naast onze eigen dagactiviteiten en vakanties kijken we naar mogelijkheden om toegankelijkheid en mobiliteit voor mensen met een lichamelijke beperking binnen en buiten onze vereniging te vergroten. In 2015 zijn 15 nieuwe Zonnebloemauto's in gebruik genomen. Op 31 december 2015 reden er in totaal 21 van deze auto's in 20 gemeenten rond.
2. Er zijn 41 evenementen aangeboden waarop deelnemers individueel konden inschrijven. Aan deze evenementen namen, exclusief het evenement SAIL Amsterdam, 266 deelnemers deel. Tijdens het vijfjaarlijkse evenement SAIL Amsterdam genoten 1.719 mensen met een lichamelijke beperking vanaf vakantieschip MPS de Zonnebloem en onze eigen rondvaartboot van de tallships.
3. Naast de 1.719 Zonnebloemdeelnemers, bezochten meer dan 1.000 vrijwilligers MPS de Zonnebloem tijdens SAIL Amsterdam voor een rondleiding en een overzicht op het SAIL-terrein vanaf ons vakantieschip.
4. De uitvoering van het meerjarenplan is voortgezet. Het onderwerp 'interne financiering' is op de agenda gezet. De vereniging zoekt een financieringsvorm die samenwerking en solidariteit bevordert.
5. 8.451 vrijwilligers hebben deelgenomen aan 429 cursussen en workshops.
6. Toenemende samenwerking tussen (regionale) afdelingen maakt dat het aantal regionale afdelingen is gedaald van 144 naar 129.
7. In 2015 is er meer geworven dan in 2014. De algemene fondsenwerving kwam ? 303.000 hoger uit.
8. De inkomsten uit contributies daalden. In 2016 zet de Zonnebloem in op vernieuwende vormen van fondsenwerving zoals bijvoorbeeld online fondsenwerving.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het ondersteunen van mensen die door ziekte, handicap, gevorderde leeftijd of lichamelijke beperkingen dreigen te vereenzamen. Het realiseren van contactmomenten, het organiseren van dagjes uit en vakanties.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.