Skip to main content
Close Menu

Bio-Kinderrevalidatie, St.

Begunstigden: Kinderen

Actief in

Informatie

Doelstellingen

1. Het exploiteren of doen exploiteren van revalidatiecentra, gezondheidskolonies, scholen, tehuizen, dagverblijven en andere inrichtingen voor kinderen en jongeren tot vijfentwintig jaar, al of niet in gezinsverband, die ter verbetering van hun lichamelijke en/of psychische gesteldheid, verzorging, verpleging of revalidatie behoeven.
2. Het uitvoeren van projecten al of niet in samenwerking met andere instellingen, zo mogelijk tot stand gebracht in overeenstemming met het onder 1 van dit artikel bepaalde. Ten aanzien van de leeftijdsgrens kan het bestuur besluiten deze voor een specifiek project buiten werking te stellen.
3. Het bevorderen van onderzoek naar revalidatiemethoden en technieken en de ontwikkeling daarvan.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behaalde resultaten kunnen gevonden worden in het jaarverslag en/of de jaarrekening van stichting Bio-Kinderrevalidatie.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In het eigen Bio-vakantieoord stelt Bio-Kinderrevalidatie gezinnen met gehandicapte of chronisch zieke kinderen in staat van een onbezorgde vakantie te genieten.