Skip to main content
U kunt naar beneden scrollen
U kunt naar beneden scrollen
Close Menu

Fonds Gehandicaptensport, St.

Begunstigden: Mensen met een beperking
Collecteweek: 01-04-2018 t/m 07-04-2018

Hoe zijn de baten in 2013 aangewend?  
Zie voor de toelichting de jaarverslaggeving van de organisatie.

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.
Dat doen wij door middel van het financieren van sportevenementen, het beschikbaar stellen van subsidies aan sportorganisaties zonder winstoogmerk, het werven van (financiŽle) middelen en het geven van voorlichting.
Dat kunnen wij uiteraard niet alleen. Wij doen dat door als ťťn team achter onze gehandicapte sporters te staan. Zo helpen vele vrijwilligers, donateurs, sponsors, ambassadeurs en partners om onze ambitie "Sport voor iedereen met een handicap mogelijk maken" verder invulling te geven. Zodat niemand buitenspel staat!

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2012 is maar liefst ? 3.573.967 aan subsidies beschikbaar gesteld aan (sport)organisaties zonder winstoogmerk. De opbrengsten gaan naar evenementen en materialen, zoals voetbaldoeltjes geschikt voor g-voetballers of bijvoorbeeld e-hockeysticks. Ook in aanpassingen in accommodaties, zoals het toegankelijk maken van toiletten en/of douches of de aanleg van een hellingbaan.
In 2012 zijn circa 200 aanvragen voor diverse kleine projecten binnengekomen. Ongeveer 70 hiervan hebben een bureausubsidie ontvangen. De overige aanvragen zijn mogelijk gefinancierd door een van de stichting haar FairShare partnersģ. Sporadisch is een aanvraag niet gehonoreerd omdat deze niet binnen het beleid van Fonds Gehandicaptensport past.
Fonds Gehandicaptensport ondersteunde zes specifieke gehandicaptensporten die door de Gehandicaptensportbond worden gecoŲrdineerd: goalball, showdown, boccia, rolstoelrugby, sledgehockey en ID-voetbal. De organisatorische integratie (overdracht van gehandicaptensporters en -verenigingen naar de reguliere bonden) is door Gehandicaptensport Nederland in 2010 afgerond. Met alle sportbonden zijn afspraken gemaakt over het stimuleren en faciliteren van gehandicaptensport binnen de bondsstructuur, de afspraken worden in samenwerking geŽffectueerd.
Fonds Gehandicaptensport heeft een structurele financiŽle bijdrage geleverd aan SailWise, de stichting die watersportvakanties mogelijk maakt voor mensen met een handicap. SailWise beschikt over het watersporteiland Robinson CrusoŽ, de catamaran Beatrix en de zeilklipper Lutgerdina.
Ook Special Olympics Nederland ontvangt structureel een deel van de fondsenwervende opbrengsten. Special Olympics Nederland organiseert lokale, regionale en nationale activiteiten voor sporters met een verstandelijke handicap. Ook maakt zij de uitzending mogelijk van sporters naar internationale evenementen, zoals de World Winter Games die begin 2013 zijn georganiseerd.
Ook in 2012 was het ABN/AMRO World Tennis Tournament weer een mooi voorbeeld van een geslaagde integratie van de gehandicaptensport binnen een groot toernooi.
Fonds Gehandicaptensport is maatschappelijk partner van NOC*NSF. Jaarlijks wordt het Paralympische Team met maximaal ? 125.000 ondersteund door Fonds Gehandicaptensport. De bijdrage wordt gebruikt voor zowel de voorbereiding op als de deelname aan de Paralympische Spelen. Tevens worden talentvolle sporters begeleid en ondersteund in hun ontwikkeling op weg naar de Paralympische Spelen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Fonds Gehandicaptensport houdt zich bezig met het werven van financiŽle middelen om sport waar dan ook toegankelijk te maken voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap.