Skip to main content
Close Menu

Hendrick de Keyser

Begunstigden: Algemeen publiek, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De Vereniging heeft ten doel het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieurs als deel van het Nederlands erfgoed.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

In 2010 zijn weer vijf bijzondere huizen toegevoegd aan het bezit van de Vereniging en is aan 22 panden ingrijpend restauratiewerk uitgevoerd. In meer dan de helft van de restauraties zijn ook in 2010 weer spectaculaire vondsten gedaan die nu voor de toekomst bewaard blijven.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor het instandhouden van oude gebouwen, in het bijzonder huizen die representatief zijn voor de Nederlande architectuur- en interieurgeschiedenis.
De Vereniging realiseert haar doelstellingen door bedreigde historisch waardevolle huizen of bijzondere voorbeelden van architectuur in eigendom te verwerven (door schenking of gereduceerde aankoop), zonodig te restaureren, te onderhouden en een (nieuw) gebruik te geven. Eenmaal verworven panden worden nooit meer afgestoten, zodat de Vereniging garant staat voor een duurzaam behoud.
De Vereniging exploiteert en beheert haar gebouwen op een zodanige wijze dat geÔnteresseerden kennis kunnen nemen van het door de Vereniging beheerde erfgoed als museale collectie (mits verantwoord voor de gebouwen zelf en de gebruikers).
Daarnaast geeft de Vereniging voorlichting over de Vereniging en het door de Vereniging beschermde erfgoed.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.