Skip to main content
Close Menu

Familiehuis Daniel den Hoed

Begunstigden: PatiŽnten, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het Familiehuis biedt een tijdelijk tweede thuis aan familieleden van oncologische patiŽnten die worden behandeld in het Erasmus MC Kanker Instituut. Hierdoor kunnen familieleden op loopafstand van het ziekenhuis dichtbij de patiŽnt logeren en hem/haar steunen gedurende de onzekere periode van onderzoeken en behandelingen. Ook poliklinische patiŽnten kunnen in het Familiehuis logeren indien het heen en weer reizen tussen de behandelingen door te belastend is. Daarnaast functioneert het Familiehuis als huiskamer waar familieleden en patiŽnten overdag een rustpauze kunnen nemen of de wachttijd tussen behandelingen kunnen overbruggen. Gasten ondervinden er steun van lotgenoten en vrijwilligers. Door deze functies is het Familiehuis ondersteunend aan de zorg voor oncologische patiŽnten van het Erasmus MC.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Dankzij de onmisbare inzet van vrijwilligers en de steun van sponsors en donateurs kon het Familiehuis in 2013/2014, door middel van ca. 3.000 kamerovernachtingen per jaar, veel families van oncologische patiŽnten tot steun zijn. Een uitgebreide beschrijving van de resultaten is terug te lezen in het jaarverslag. Dit verslag is te downloaden via www.familiehuis.nl.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het Familiehuis Daniel den Hoed biedt tijdelijk onderdak aan familieleden van kankerpatiŽnten en poliklinische patiŽnten tijdens hun behandeling in het Erasmus MC Kanker Instituut. De gasten beschikken, op loopafstand van het ziekenhuis, over een comfortabele kamer met eigen badkamer. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van gemeenschappelijke faciliteiten als keuken, eetkamer, woonkamer, wasgelegenheid e.d. Zij worden in staat gesteld om, ondanks de situatie waarin zij verkeren, hun leven zoveel mogelijk voort te zetten zoals ze dat thuis gewend zijn. Het Familiehuis draait op de inzet van vrijwilligers die onder leiding van een kleine professionele staf de dagelijkse werkzaamheden verrichten om de gasten 365 dagen per jaar een warm, gastvrij tijdelijk thuis te bieden. Ze ontvangen en assisteren de gasten, voeren administratieve taken uit, zorgen voor een schoon en gezellig huis en bieden een luisterend oor. Gasten ondervinden warmte en steun vanuit de andere gasten en de aanwezige vrijwilligers. Het Familiehuis krijgt geen financiŽle steun vanuit overheid of ziekenhuis en fondsenwerving is derhalve nodig om het huis te kunnen exploiteren. De gasten betalen een kleine eigen bijdrage van ? 21,- per kamer per overnachting, terwijl de werkelijke kosten ca. ? 70 euro bedragen. Er wordt naar gestreefd om de eigen bijdrage zo laag mogelijk te houden om een verblijf in het Familiehuis voor iedereen mogelijk te maken.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.