Skip to main content
Close Menu

Limburgs Landschap

Begunstigden: Dieren, Natuurgebieden, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De Stichting heeft tot doel het behoud en beheer van in natuurwetenschappelijk en landschappelijk opzicht belangrijke terreinen en andere objecten in de provincie Limburg, waartoe tevens gerekend wordt het in stand houden en beheren van beschermde monumenten in eigendom. Dit geschiedt zowel ter wille van de natuur zelf als ten behoeve van het geestelijk en lichamelijk welzijn van de mens.

Het streven is mede gericht op: a. het bevorderen van het behoud, het herstel en de ontwikkeling van natuur en landschap; b. het bevorderen van de zuiverheid van water, bodem en lucht, alsmede het beschermen van de stilte; c. het bevorderen van het besef dat de mens hiervoor verantwoordelijkheid draagt.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behoud door aankoop en beheer van waardevolle natuurgebieden met bijbehorende monumenten in Limburg.
Naast dagelijks onderhoud ook uitvoering van natuurherstelprojecten en restauratie van gebouwen.
Alle natuurgebieden zijn vrij toegankelijk.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.