Skip to main content
Close Menu

Zeeuwse Landschap

Begunstigden: Algemeen publiek

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De bevordering in de provincie Zeeland van het behoud van het natuur- en landschapsschoon in de ruimste zin.
Het begeleiden van de ontwikkeling van natuur- en landschapsschoon in de provincie Zeeland, alsmede het scheppen van nieuw natuur- en landschapsschoon.
Het voorkomen en tegengaan van aantasting van vorenbedoeld natuur- en landschapsschoon.
Het begeleiden van de recreatie in, uit een oogpunt van natuur- en landschapsschoon, waardevolle gebieden in de provincie Zeeland.
Het geven van educatie en voorlichting over zaken betreffende natuur en landschapsbescherming.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Behaalde resultaten kunnen gevonden worden in het jaarverslag en/of de jaarrekening van stichting Het Zeeuwse Landschap.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Beheer, instandhouding en uitbreiding van natuurhistorische, cultuurhistorische en natuurrijke landschapselementen in Zeeland.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.