Skip to main content
Close Menu

Geldersch Landschap en Kasteelen

Begunstigden: Algemeen publiek, Dieren, Kinderen, Milieu, Natuurgebieden, Wildlife

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel het behoud van - en de zorg voor - in landschappelijk, natuurwetenschappelijk en/of cultuurhistorisch opzicht belangrijke terreinen in de provincie Gelderland met de zich daarop bevindende monumenten van geschiedenis en kunst, in het bijzonder die, bedoeld in de Monumentenwet.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Realisatie van wildobservatieposten, ingebruikneming Scholteboerderij Hesselink, zeldzame huisdieren, start herstel landgoedkern Laag Oorsprong, wandtapijten kasteel Biljoen en Chinese kamer op Verwolde, diverse inrichtingsprojecten zoals Vossenbroek en aanleg en uitbreiding van P-Veluwe.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het beheren en instandhouden van diverse cultuurterreinen, kastelen, historische landhuizen, landgoederen, boerderijen en landbouwgronden in Gelderland.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.