Skip to main content
Close Menu

Flevo-landschap

Begunstigden: Algemeen publiek, Natuurgebieden

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Het Flevo-landschap staat voor instandhouding en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed en investeert in duurzame ecosystemen en een vitaal landschap in Flevoland. Het Flevo-landschap wil in een open wisselwerking met de Flevolandse samenleving mensen uitdagen tot het beleven van de natuur en het tonen van actieve betrokkenheid. Dat kan door fysiek actief te zijn in zijn terreinen of thuis via nieuwe media te genieten van wat de Flevolandse natuur te bieden heeft. Het Flevo-landschap stelt daarom zijn gebieden open voor Flevolanders en toeristen en wil daartoe met partners diensten ontwikkelen zodat mensen ontspanning en inspiratie kunnen vinden. Dit versterkt de kwaliteit van leven en betrokkenheid van mensen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Beheer en ontwikkeling van natuurgebieden, landschap en cultureel erfgoed in Flevoland.
Faciliteren van het bezoeken van natuurgebieden met recreatievoorzieningen en excursies.
Betrekken van de Flevolanders en toeristen via bezoekerscentra, website, en evenementen; stimuleren tot het zich actief inzetten voor natuur en landschap.
Ontwikkelen en uitvoeren van projecten om de natuurkwaliteit en de recreatieve aantrekkelijkheid van gebieden te vergroten.

Beleidsplan

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.