Skip to main content
Close Menu

Fietsersbond

Begunstigden: Algemeen publiek, Milieu, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De Fietsersbond wil:
* de kwaliteit van het fietsen in Nederland verbeteren, onder andere de voorzieningen voor de fiets, de veiligheid, de bereikbaarheid met de fiets, de kwaliteit van het product fiets, en de dienstverlening aan de fietsers, en
* daarmee ook het gebruik van de fiets vergroten;
meer ruimte voor de fiets en de fietsers, zowel in letterlijke zin (fysieke ruimte, voorzieningen) als in meer figuurlijke zin (aandacht, voorrang, status, waardering, laten meetellen).

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De Fietsersbond vroeg met succes aandacht voor een groot aantal onderwerpen, waaronder scooteroverlast, gratis fietsparkeren bij stations, barriŤrevorming en een schaalsprong in het fietsbeleid.
Met veel media-aandacht werd gevierd dat de gemeente 's-Hertogenbosch is verkozen tot fietsstad 2011.
Het fietsen werd door de Fietsersbond onder meer gestimuleerd door de landelijke campagnes Heel Nederland Fietst, Rij2op5 en Fiets File Vrij, en door de projecten Wijken voor de Fiets en Blijf Veilig Mobiel.
In de Fietsverlichtingscampagne Ik Val Op werden honderd verschillende fietsverlichtingsacties gehouden in meer dan vijftig gemeenten.
Er werd een heldere beleidskoers vastgesteld voor het jaar 2015.
Het ledenaantal is opnieuw toegenomen, tot 35.217. Ook de inkomsten per lid zijn toegenomen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers, het uitoefenen van invloed op het fietsersbeleid en het voorlichten van fietsliefhebbers.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.