Skip to main content
Close Menu

Brabants Landschap

Begunstigden: Dieren, Milieu, Natuurgebieden, Wildlife, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

a) Het behoud, het herstel en de ontwikkeling van natuurwaarden en landschappelijke waarden, in de ruimste zin genomen, in de provincie Noord-Brabant.
b) Het voorkomen en tegengaan van aantasting van vorenbedoelde waarden.
c) De bevordering van de recreatie in de vrije natuur in de provincie Noord-Brabant, voor zover passend binnen het sub a en b bepaalde.
Onder behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden en landschappelijke waarden wordt verstaan al datgene dat tot de ecologische betekenis van de natuur en aantrekkelijkheid van het landschapsbeeld bijdraagt, waartoe mede kunnen worden gerekend de oude en nieuwe voortbrengselen van menselijke werkzaamheden, die door hun vorm en/of ligging de waarde van het landschap verhogen.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Aandacht voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en ook verbetering van de kwaliteit van het landschap buiten de EHS.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het aankopen en beheren van natuurgebieden, het uitgeven van documentatie en voorlichtingsmateriaal, het verzorgen van excursies en het uitzetten van wandelroutes.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.