Skip to main content
Close Menu

Liliane Fonds

Begunstigden: Jongeren, Kinderen, Mensen met een beperking

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De stichting heeft tot doel:
1) kinderen met een handicap versterken in de armste landen van Afrika, AziŽ en Latijns-Amerika, en hun omgeving toegankelijk maken; beide in samenwerking met lokale partners;
2) het publiek door voorlichting bewust te maken van de "uitsluiting" van deze kinderen en van hun rechten.

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

- 87.771 kinderen geholpen.
- Organisatiebreed, in Nederland en in het Zuiden, is een nieuw ICT-systeem ingevoerd.
- Nieuwe manier van werken geÔntroduceerd bij alle partnerorganisaties in 27 concentratie-ontwikkelingslanden.
- Enorme media-aandacht verkregen voor een gesponsord cultureel evenement "De Beelden Parade" in de stad 's-Hertogenbosch met meer dan 125.000 bezoekers.
- Medefinancieringssubsidie verkregen.
- Extra structurele subsidie van de Nationale Postcode Loterij verkregen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Ontwikkeling van kinderen: We verminderen de belemmeringen die een direct gevolg van de handicap zijn en maken kinderen weerbaar en zelfbewust. Ze doen gemakkelijker mee en komen voor zichzelf op. De situatie, het karakter en de behoeften van een kind zijn altijd het uitgangspunt bij de ondersteuning. De ouders of verzorgers vervullen een sleutelrol.

Ontwikkeling van hun omgeving: We verminderen de belemmeringen die kinderen ondervinden doordat hun omgeving niet op hun participatie is ingesteld. Denk aan de (sociale) infrastructuur, communicatie, houding en gedrag van andere mensen en het beleid van de (lokale) overheid.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.