Skip to main content
Close Menu

NSGK

Begunstigden: Kinderen, Mensen met een beperking
Collecteweek: 10-11-2019 t/m 16-11-2019

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Een samenleving waarin kinderen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen kunnne spelen ? dat is waar NSGK zich voor inzet. We doen dat voor kinderen en jongeren tot 30 jaar met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige handicap. Jaarlijks steunt NSGK vele projecten van andere organisaties: van aangepaste speelplaatsen tot kleinschalige woonvormen, van speciale vakanties tot cultuurprojecten, en van voorlichting tot stageplaatsen zodat geen gehandicapt kind alleen hoeft te spelen.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

NSGK wil een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend samen opgroeien bereiken door het mogelijk maken van concrete projecten. Als organisaties plannen, kunnen ze bij NSGK een aanvraag indienen voor financiŽle steun. In 2016 hebben we 394 aanvragen ontvangen waarvan we er 265 hebben toegekend. We beoordelen de aanvragen in relatie tot onze missie bekijken daarom hoe het project via beeldvorming, toegankelijkheid en empowerment bijdraagt aan een inclusieve samenleving. We steunen projecten in vier domeinen: Vrije tijd, Wonen, Scholing & werk en Voorlichting. Deze domeinen zijn onderverdeeld in aandachtsgebieden die passen bij onze prioriteiten.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.