Skip to main content
Close Menu

NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme)

Begunstigden: Mensen met een beperking, Overig

Actief in

Informatie

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van mensen met een van de aandoeningen uit het spectrum van autistische stoornissen, alsmede van aan deze personen gerelateerde belangen voor direct betrokken ouders, echtgenoten, partners, overige familieleden, voogden, curatoren, mentoren

Behaalde resultaten  
Hier staat wat de belangrijkste (niet-financiŽle) resultaten zijn. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Voorlichtingsfilms
DVD-serie Autisme, een leven lang. In deze DVD-serie komen diverse levensfasen aan bod. De eerste DVD werd uitgebracht in 2006, de laatste DVD (compilatiefilm) in 2011.
Naast deze serie heeft de NVA de voorlichtingsfilm Autidelict op DVD uitgebracht. Deze DVD is speciaal bestemd voor medewerkers van politie en justitie. Zij worden geÔnformeerd over hoe zij het beste kunnen omgaan met mensen met autisme om escalaties te voorkomen.

Jaarlijks Autismecongres en themadagen
Ieder jaar organiseert de NVA een tweedaags congres over autisme in het Beatrixtheater te Utrecht. Er wordt een gevarieerd programma geboden met inleidingen door gerenommeerde sprekers. Aan het congres wordt ieder jaar door ca. 2.500 mensen deelgenomen.
Eťn of meerdere keren per jaar organiseert de NVA ook themadagen. Tijdens deze dagen wordt dieper op een onderwerp ingegaan. Afhankelijk van het thema nemen 300 tot 600 personen aan deze themadagen deel.

De Autismeweek
De Verenigde Naties heeft 2 april uitgeroepen tot World Autism Awareness Day. Sinds 2009 organiseert de NVA rond 2 april samen met de regio?s de Autismeweek. Tijdens deze week worden overal in Nederland activiteiten georganiseerd waarin autisme centraal staat. Op 2 april 2012 werden voor het eerst ook in Nederland enkele prominente gebouwen blauw verlicht, in het kader van de internationale actie Light it up blue.

Auti-Actiedagen
De NVA wil met de Auti-Actie-dagen kinderen met autisme in de gelegenheid stellen om op een voor hem of haar aangepaste, plezierige wijze vrije tijd in te vullen. Hen te laten ervaren wat ze leuk vinden en daarbij de ouders te ontlasten. De Auti-Actie-Dagen vinden plaats op diverse vaste locaties in het land en in een vaste frequentie, meestal 1 zaterdag per maand.

Brochures diagnostische centra
Voor ouders van kinderen die net een diagnose autisme hebben ontvangen, heeft de NVA drie informatiebrochures geschreven. De brochures zijn gericht op peuters en kleuters, kinderen en pubers. In de brochure is informatie opgenomen voor ouders, maar ook voor het kind zelf. Ouders krijgen de brochures uitgereikt door het diagnostische centrum.

Woonpunt autisme
Alle informatie over wonen en autisme is verzameld en toegankelijk gemaakt via de website www.woonpuntautisme.nl. Op deze website kunnen mensen met autisme en hun familie informatie vinden over alles wat met wonen te maken heeft. Ook is er informatie beschikbaar voor hulpverleners. Voor deze doelgroep is ook de voorlichtingsfilm Ruimte voor Beperking door de NVA op DVD uitgebracht.

Vertaling brochures en DVD voor minderheden
De DVD Als autisme niet opvalt is beschikbaar gesteld met een Turkse en Arabische ondertiteling. De bovengenoemde brochures voor de diagnostische centra en de brochure Wat is autisme? zijn vertaald in het Turks en in het Arabisch. Samen met stichting Mikado werkt de NVA aan een telefonische hulplijn speciaal voor mensen met autisme en hun familie van allochtone afkomst.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

De NVA behartigt de belangen van mensen met autisme door middel van (politieke) lobby, voorlichting, lotgenotencontact en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Het CBF werkt aan vernieuwing van het Register goede doelen. Wij doen ons best om de gegevens tijdens deze werkzaamheden zo actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat niet alle gegevens actueel zijn. Heeft u hierover een vraag, stuur dan een e-mail naar info@cbf.nl.