Skip to main content
Close Menu

Aktie '68, St.

Begunstigden: Kinderen, Mensen met een beperking

Actief in

Informatie

Doelstellingen

Stichting Aktie '68 maakt zich hard om de belangen van gehandicapten te bevorderen, in het bijzonder van gehandicapte kinderen. Aktie '68 probeert dit doel onder andere te bereiken door:
- het organiseren van reizen voor gehandicapten;
- het organiseren van ontspanning voor gehandicapten;
- het subsidiŽren van activiteiten die bijdragen aan het welzijn van gehandicapten;
- het subsidiŽren van activiteiten die bijdragen aan de integratie van gehandicapten in de samenleving.

Activiteiten  
De Activiteiten geven aan wat de organisatie doet om de doelstelling te bereiken. Deze gegevens zijn niet in detail door het CBF gecontroleerd.

Het organiseren van reizen voor gehandicapten.
Het organiseren van ontspanning voor gehandicapten.
Het subsidiŽren van activiteiten die bijdragen aan het welzijn van gehandicapten.
Het subsidiŽren van activiteiten die bijdragen aan de integratie van gehandicapten in de samenleving.

Beleidsplan

Sedert 1994 heeft het bestuur zich ten doel gesteld om over een vermogen van ca 1 miljoen euro te kunnen beschikken. Dit besluit was destijds ingegeven door de toen al zichtbare onzekere toekomst van de kledinginzameling in zijn algemeenheid.
Ondanks het (verwachte) lage resultaat van de kledinginzameling heeft het bestuur de afgelopen jaren het bestedingsniveau t.b.v. onze doelstelling op een gelijk niveau kunnen handhaven (> 100 kEur/jaar). Dit is mogelijk o.b.v. de rente-inkomsten uit het vermogen.
Hiernaast is bestuur al meerdere jaren focus aan het brengen op containerinzameling, om in toekomst niet geheel afhankelijk te zijn van rente-opbrengsten en het beoogde bestedingsniveau (> 100 kEur/jaar) te continueren.